Liikkumisen kannustimet muistisairauksien riskiryhmään kuuluvilla ikääntyneillä

Kirjoittajat

  • Pia Anttila Jyväskylän yliopisto ja Espoon kaupunki
  • Tiia Ngandu Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Karolinska Institutet
  • Arja Häkkinen Jyväskylän yliopisto
  • Jenni Lehtisalo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Itä-Suomen yliopisto (UEF)
  • Miia Kivipelto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Karolinska Institutet, Itä-Suomen yliopisto (UEF) ja Imperial College, Lontoo
  • Jenni Kulmala Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Karolinska Institutet ja Tampereen yliopisto

Avainsanat:

liikunta, motivaatio, ikääntyneet, ennaltaehkäisy

Abstrakti

Liikunnallisesti aktiivinen elämäntapa ylläpitää tehokkaasti ikääntyneiden terveyttä ja toimintakykyä. Liikunnan harrastamiseen vaikuttavat kuitenkin monet yksilölliset tekijät, jotka tulisi huomioida kannustettaessa ikääntyneitä henkilöitä liikkumaan. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaiset liikkumisen kannustimet ovat yhteydessä aktiiviseen liikunnan harrastamiseen ikääntyneillä ihmisillä, joilla riski muistisairauteen sairastumiseen on kohonnut. Tämä poikkileikkaustutkimus on osa laajempaa FINGER-tutkimusta (Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability), johon osallistui 1 260 keski-iältään 69-vuotiasta henkilöä. Tutkittavien fyysistä aktiivisuutta ja liikkumisen kannustimia kartoitettiin kyselylomakkeen avulla. Liikkumisen kannustimien ja fyysisen aktiivisuuden yhteyttä tarkasteltiin logistisella regressioanalyysillä. Tutkimuksessa havaittiin, että liikunnan kokeminen hauskaksi, sairauden vuoksi lisätty liikunta, liikunnan myönteinen vaikutus terveydentilaan ja mielialaan sekä ystävien tapaaminen liikunnan parissa lisäsivät todennäköisyyttä kuulua liikuntaa aktiivisesti harrastavien ryhmään. Myös tiedotusvälineistä saatu tieto lisäsi liikunnan harrastamisen todennäköisyyttä. Tutkimuksen tulokset osoittivatkin, että erityisesti muistisairauksien riskiryhmään kuuluville ikääntyneille henkilöille on tärkeää antaa oikeaa tietoa liikunnan hyödyistä, ohjata mielekkääksi koettujen liikuntaharrastusten pariin sekä kannustaa sosiaalisen aktiivisuuden lisäämiseen liikunnan keinoin.

Motivational factors associated with physical activity engagement among older adults

Physical activity is an effective way to promote the health of older adults. However, several individual factors may affect motivation to engage in physical activity. The purpose of this study was to investigate which motivational factors are associated with high levels of physical activity among older people. The study is part of a larger FINGER study, which includes 1260 people with a mean age of 69 years. Physical activity and motivational factors were assessed using questionnaires and the associations were analyzed with multivariate logistic regression models. The results showed that persons who perceived physical activity as fun, who wanted to maintain physical and mental health, and who met other people when engaging in physical activity were more physically active. The results indicate that it is important to provide information about the benefits of physical activity, to support engaging activities that are perceived joyful, and to provide possibilities to be socially active.

 

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-03-11

Viittaaminen

Anttila, P., Ngandu , T. ., Häkkinen , A., Lehtisalo , J. ., Kivipelto, M., & Kulmala, J. (2022). Liikkumisen kannustimet muistisairauksien riskiryhmään kuuluvilla ikääntyneillä. Gerontologia, 36(1), 4–15. https://doi.org/10.23989/gerontologia.108980