Iäkkäiden ihmisten ja eläkeikäisten vapaaehtoistyöntekijöiden kokemuksia kanssakäymisestä vapaaehtoistyössä

Kirjoittajat

  • Irma Äyräväinen Jyväskylän yliopisto
  • Arja Piirainen Jyväskylän yliopisto
  • Pirjo Vuoskoski Jyväskylän yliopisto
  • Taru Lintunen Jyväskylän yliopisto
  • Taina Rantanen Jyväskylän yliopisto

Avainsanat:

ikääntyminen, liikkumisen ongelmat, vapaaehtoistyö, toimijuus

Abstrakti

Kotona asumista korostavan hoivapolitiikan seurauksena on paljon iäkkäitä henkilöitä, jotka eivät pääse ulos kodistaan ilman apua. Tutkimuksessa tarkastellaan huonokuntoisten iäkkäiden ihmisten ja eläkeikäisten vapaaehtoistyöntekijöiden kokemuksia keskinäisestä kanssakäymisestään vapaaehtoistyöhön perustuvalla toimintajaksolla. Vapaaehtoistyöntekijät auttoivat kodin ulkopuolisiin aktiviteetteihin yksin asuvia iäkkäitä ihmisiä, joilla oli liikkumiskyvyn ongelmia. Tutkimuksessa oli mukana viisi iäkkään ihmisen ja eläkeikäisen vapaaehtoistyöntekijän muodostamaa paria. Tutkimusaineisto koostui iäkkäiden (79–87-vuotiaiden) ihmisten ja vapaaehtoistyöntekijöiden (61–71-vuotiaiden) yksilöhaastatteluista. Aineiston analysointi perustui tulkitsevaan fenomenologiseen analyysiin (Interpretative Phenomenological Analysis, IPA). Analyysin tuloksena aineistosta muodostui viisi pääteemaa, jotka kuvaavat iäkkäiden ihmisten ja vapaaehtoistyöntekijöiden kokemuksia keskinäisestä kanssakäymisestään: itsenäinen arki, auttamisen arvokkuus, vuorovaikutuksen toimivuus, odottamaton onnistuminen ja arjen haasteellisuus. Molemmille osapuolille merkityksellisiä pääteemoja olivat vuorovaikutuksen toimivuus, arjen haasteellisuus ja odottamaton onnistuminen. Lisäksi iäkkäille ihmisille kanssakäymisessä oli merkityksellistä itsenäinen arki ja vapaaehtoistyöntekijöille puolestaan auttamisen arvokkuus. Iäkkäiden ihmisten ja heidän eläkeikäisten toimijapariensa kokemukset kanssakäymisestä vapaaehtoistyössä voidaan ymmärtää molemmille osapuolille merkityksellisenä yhteistoimijuutena.

Experiences of elderly individuals and retirement aged volunteers from their social interaction during voluntary work

Because the elderly live at home until late in life, there are many senior citizens who cannot go out without help. The current study investigates the experiences of retirement-aged volunteers and elderly participants during their period of voluntary work-based interaction. The volunteers helped the elderly participants, who lived alone and had difficulty with mobility, to out-of-home activities. Five pairs of volunteer-elderly participants were selected. The data set consists of individual interviews of the volunteers (aged 61–71 years) and the elderly participants (aged 79–87 years). The data analysis is based on Interpretative Phenomenological Analysis. Five themes describe the experiences the participants had about their interaction: independent everyday life, the value of helping, functioning interaction, unexpected success, and the challenges of everyday life. Both the volunteers and the elderly participants found the interaction as meaningful co-agency. Independent everyday life manifested as meaningful to the elderly participants. The value of helping was central for the volunteers.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-12-09

Viittaaminen

Äyräväinen, I., Piirainen, A., Vuoskoski, P., Lintunen, T., & Rantanen, T. (2022). Iäkkäiden ihmisten ja eläkeikäisten vapaaehtoistyöntekijöiden kokemuksia kanssakäymisestä vapaaehtoistyössä. Gerontologia, 36(4), 397–411. https://doi.org/10.23989/gerontologia.115445