Himmeneekö sosiaalihuolto vanhuspalveluissa? Analyysi laatusuositusten yhteiskunnallisesta tehtävästä

Kirjoittajat

  • Eija Kaskiharju Turun yliopisto
  • Kirsi Günther Turun yliopisto

Avainsanat:

sosiaaihuolto, vanhuspalvelut, yhteiskunta

Abstrakti

Tarkastelemme artikkelissa sosiaalihuollon käsitettä ja sen muutoksia vanhuspalveluiden laatusuosituksissa, joita on tutkittu vähän. Aineistona käytetyt suositukset, joita on yhteensä viisi, on tarkoitettu informaatio-ohjauksen välineiksi. Ymmärrämme tutkimuksessamme sosiaalihuollon hyvinvointia tuottavana yhteiskunnallisena ympäristönä ja tehtävänä. Tarkastelemme sitä, miten sosiaalihuolto ilmaistaan yhteiskunnallisena tehtävänä laatusuosituksissa. Kyseessä on laadullinen tutkimus, jonka analyysi ja tulkinta pohjautuvat hermeneutiikkaan ja lähilukuun. Analysoimme aineistosta hermeneuttisen lähiluvun keinoin avainsisältöjä, jotka vaihtelevat laatusuosituksesta toiseen. Sosiaalihuollon tuottama hyvinvointi tarkoittaa jokaisessa viidessä laatusuosituksessa eri tehtäviä. Analyysissa erottuivat sosiaaliset oikeudet, yhteiskunnan sopeutuminen ikääntymiseen, yhteinen suunnitelma työvälineenä, sosiaalihuolto yhteistyökumppanina ja sosiaalihuolto ongelmallisena. Laatusuosituksissa sosiaalihuollon yhteiskunnallinen tehtävä on sivuroolissa, ellei kokonaan syrjäytetty.

Is society fading away from elder services? Analysis of social care in quality recommendations

The article studies the concept of social care and the changes it has undergone in the quality of recommendation documents for elder services. Five documents were published between 2001 and 2020. The data consists of these documents that stand for service control and guidance within elder care. We understand social care as yielding well-being but also including significant societal functions such as promoting inclusion and equality. The research question is: how society and social care, and the societal in general, are described and defined in the documents of service control and guidance? The research design is based on qualitative analysis, and the application of principles of hermeneutics and close reading methods to discover key categories in each quality recommendation. Analysis indicates that the conceptualisation of well-being yielded by social care in the quality recommendation documents is versatile and inconsistent. The societal function of social care is defined as social rights (2011), societal adjustment to ageing (2008), mutual ageing strategy (2013), social care as a cooperation partner (2017), and social care as a problematic issue (2020). The societal function of social care seems to be fading away from elder services.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-09-29

Viittaaminen

Kaskiharju, E., & Günther, K. (2023). Himmeneekö sosiaalihuolto vanhuspalveluissa? Analyysi laatusuositusten yhteiskunnallisesta tehtävästä . Gerontologia, 37(3), 229–246. https://doi.org/10.23989/gerontologia.121935