Parisuhteen ja seksuaalisuuden merkitys eturauhassyövän hormonihoidossa olevien ikääntyneiden miesten elämässä ‒ laadullinen pitkittäistutkimus

Kirjoittajat

  • Mirjami Ponsimaa Pirkanmaan Muistiyhdistys ry
  • Mervi Roos Tampereen yliopisto
  • Hanna Ojala Tampereen yliopisto
  • Teemu Murtola Tampereen yliopistollinen sairaala ja Tampereen yliopisto
  • Eeva Harju Tampereen yliopistollinen sairaala ja Tampereen yliopisto

Avainsanat:

eturauhassyöpä, hormonihoito, ikääntyvä mies, parisuhde

Abstrakti

Eturauhassyöpä on ikääntyneiden miesten yleisin syöpäsairaus. Parisuhteen merkitystä eturauhassyöpään sairastuneiden ikääntyvien miesten elämässä on tärkeää tutkia, sillä eturauhassyövän hoito ja etenkin hormonihoito vaikuttaa merkittävästi sairastuneiden seksuaalisuuteen ja oletettavasti parisuhteeseen. Tässä laadullisessa pitkittäistutkimuksessa kuvaamme eturauhassyövän vuoksi hormonihoidossa olevien ikääntyneiden miesten parisuhdetta heidän näkökulmastaan. Tutkimukseen osallistuneita 65–81-vuotiaita miehiä (n=10) haastateltiin kolmessa eri hormonihoidon vaiheessa puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Aineisto koostui 30 yksilöhaastattelusta. Analysoimme aineiston induktiivisella sisällönanalyysillä. Parisuhdetta ja sen muutoksia kuvasimme neljällä yläluokalla: seksuaalisuus muuttuu monimuotoiseksi parisuhteessa, muuttuneen elämäntilanteen merkitys vaihtelee parisuhteessa, yhteisen kanssakäymisen merkitys voimistuu ja puolison tuen merkitys vaihtelee sairausarjessa. Muutokset parisuhteessa ja seksuaalisuudessa sekoittuvat helposti ikääntymisen tuomiin muutoksiin. Ikääntyneillä eturauhassyöpään sairastuneilla miehillä saattaa olla huolia seksuaalisuuteen liittyen. Terveydenhuollon ammattilaisten tulisi huomioida nämä huolet ja ottaa ne aktiivisemmin puheeksi hoidon aikana. Ikääntyneitä miehiä tulisi kannustaa avoimeen ja vastavuoroiseen kommunikointiin parisuhteessa. Koska eturauhassyöpään sairastumisen myötä puolisolta saatu tuki korostuu, tulisi terveydenhuollon ammattilaisten varmistaa myös puolison jaksaminen hoitojen aikana.

The importance of partnership and sexuality in the life of elderly prostate cancer patients who receive hormone therapy – A qualitative longitudinal study

Prostate cancer is the most common cancer in elderly men. Their spouse or partner and their partnership play an important role in the lives of elderly men suffering from prostate cancer. The treatment of prostate cancer affects the ability of patients to perform sexually. The purpose of this qualitative longitudinal study was to examine the partnerships of elderly prostate cancer patients going through hormone therapy. The men participating in the study (n=10) were interviewed during three different stages of hormone therapy by using a semi-structured thematic interview model. The material consisted of 30 interviews, which were analysed using inductive content analysis. The prostate cancer patients treated with hormone therapy felt that the way sexuality was manifested in their relationship had changed and that health played an important part in their relationship. The men also felt that interactions in the relationship worked despite hormone therapy. They did things together with their spouse or partner, and the spouse or partner provided important support in everyday life with the illness. After a prostate cancer diagnosis, the spouse or partner’s support becomes even more important than before. The health of both parties, as well as changes that come with age, may cause apprehension in both prostate cancer patients and their spouses or partners. Therefore, social and health care workers should also pay attention to how the spouse or partner is coping during treatment. Elderly prostate cancer patients may experience anxiety regarding their sexuality. This should be taken into consideration in social and health care services as well, and such concerns should be addressed more actively during treatment.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-04-30 — Päivitetty 2024-06-07

Versiot

Viittaaminen

Ponsimaa, M., Roos, M., Ojala, H., Murtola, T., & Harju, E. (2024). Parisuhteen ja seksuaalisuuden merkitys eturauhassyövän hormonihoidossa olevien ikääntyneiden miesten elämässä ‒ laadullinen pitkittäistutkimus. Gerontologia, 38(2), 141–154. https://doi.org/10.23989/gerontologia.124688 (Original work published 30. huhtikuuta 2024)