Sosiaalityöntekijöiden työlleen asettamat tavoitteet gerontologisessa sosiaalityössä

Kirjoittajat

  • Tiina Soukiala Helsingin yliopisto

Avainsanat:

gerontologinen sosiaalityö, sosiaalityön tavoitteet, iäkkään hyvinvointi

Abstrakti

Tarkastelen tutkimuksessani tavoitteita, joita sosiaalityöntekijät asettavat työlleen iäkkäiden kanssa työskennellessään. Tavoitteenani on jäsentää gerontologisen sosiaalityön tavoitteita ja nostaa esiin näkökulmia sen erityispiirteistä. Sosiaalityöntekijän erilaisten tavoitteiden tunnistaminen, sanallistaminen ja tietoinen asettaminen edistävät moniammatillista yhteistyötä ja gerontologisen sosiaalityön työkäytäntöjen kehittymistä sekä vahvistavat auttamistoiminnan vaikuttavuutta. Tutkimuksen aineisto koostuu iäkkäiden kanssa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden ryhmäkeskusteluista, joita analysoin abduktiivisesti filosofisten toiminnan teoreettisten käsitevälineiden avulla. Tulosten mukaan sosiaalityöntekijöiden toiminnan tavoitteena oli turvata asiakkaan välttämättömät perustarpeet, vahvistaa iäkkään, tämän läheisen tai toisen ammattilaisen toiminnan edellytyksiä sekä saada aikaan auttamisen mahdollistavat olosuhteet. Sosiaalityöntekijöiden tavoitteenasettelussa korostuivat välttämättömien perustarpeiden turvaaminen ja iäkkään suojelu. Työssä painottui yksilökohtainen sosiaalityö, ja työtä tehtiin pääasiassa sellaisten iäkkäiden kanssa, joiden ongelmat olivat jo hyvin vakavia. Sosiaalityöntekijöiden tavoitteet kohdistuivatkin pitkälti ongelmien lievittämiseen ja vähemmän hyvinvoinnin vahvistamiseen sinänsä. Gerontologisen sosiaalityön tavoitteeksi tulisi ymmärtää iäkkään hyvinvoinnin kokonaisvaltainen edistäminen ja tältä pohjalta tarkastella ja tarvittaessa uudelleen määritellä gerontologisen sosiaalityön sisältö ja paikka palvelujärjestelmässä.

Social workers’ goals in gerontological social work

This study examines the kinds of goals social workers set when working to improve the wellbeing of older adults. The data consist of seven focus groups of gerontological social workers. The material was analysed using concepts from philosophical action theory. The analysis showed that gerontological social workers aimed to secure their clients’ basic needs, focused on strengthening action capabilities for their clients, clients’ relatives or other professionals, and attempted to create conditions that allowed them to help their clients. The social workers prioritised securing their clients’ essential basic needs and safeguarding them. At the same time, in the practice of gerontological social work, more attention would be needed for relationship-based practice and structural social work. A better understanding of the goals of social workers’ actions helps to systematise work practices in gerontological social work and increases the effectiveness of helping actions.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-09-29

Viittaaminen

Soukiala, T. (2023). Sosiaalityöntekijöiden työlleen asettamat tavoitteet gerontologisessa sosiaalityössä . Gerontologia, 37(3), 264–280. https://doi.org/10.23989/gerontologia.127598