Koronapandemian ja Venäjän Ukrainaan hyökkäämisen merkitykset ikäihmisille

Kirjoittajat

  • Jonna Ojalammi Itä-Suomen yliopisto
  • Suvi-Maria Saarelainen Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

ikääntyvät, maailmantilanne, kollektiiviset kriisit, merkityksen rakentaminen, selviytyminen

Abstrakti

Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että ihmisen ikä voi vaikuttaa siihen, miten hän merkityksellistää kollektiivisia kriisejä ja selviytyy niissä. Tässä laadullisessa tutkimuksessa selvitetään, millaisia merkityksiä ikäihmiset rakentavat covid-19-pandemiasta ja Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan kollektiivisina kriiseinä. Teema-analyysin avulla tarkastellaan 24 henkilön haastattelua, jotka toteutettiin kesäkuun 2022 ja tammikuun 2023 välillä. Haastateltavat olivat iältään 69‒92-vuotiaita. Tulokset osoittavat, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan horjutti ikäihmisten perustavia uskomuksia heidän omista kyvyistään ennakoida todellisuutta ja vaikuttaa siihen. Uskonnosta etsittiin sodalle tarkoitusta, jota se ei kuitenkaan tarjonnut. Menneisyydestä pintaan nousivat lapsuuden aikaiset ja ylisukupolviset sotamuistot. Koronapandemia sen sijaan hyväksyttiin osaksi elämään kuuluvaa epävarmuutta. Ukrainan sotaa ja koronapandemiaa yhdisti kuitenkin se, että molemmat horjuttivat ikäihmisten elämän merkityksellisyyden kokemusta uhkaamalla heidän jälkipolviensa tulevaisuutta. Yhteenvetona voidaan todeta, että kollektiivisissa kriiseissä ikäihmisille erityisen tärkeää elämän merkityksellisyyden näkökulmasta on ajallisen koherenssin kokemus.

The meanings of the covid-19 pandemic and Russia’s invasion to Ukraine for older adults

Previous studies show that a person’s age can impact on how s/he makes sense of and copes with collective crises. This qualitative study explores the meanings older adults construct about the covid-19-pandemic and the Russian invasion into Ukraine. Interviews with 24 older adults were conducted between June 2022 and January 2023. The interviewees ranged in age from 69 to 92 years old. Thematic analysis was used. The results show that Russia's invasion of Ukraine undermined older people's fundamental beliefs about their own ability to anticipate and influence the outside world. They looked to religion for a purpose for the war, which it did not provide. Childhood and transgenerational memories of war surfaced. The covid-19 pandemic, on the other hand, was accepted as part of life's uncertainties. However, both the Ukrainian war and the pandemic undermined the experience of meaningfulness in the lives of older people by threatening the future of their descendants. In sum, the experience of temporal coherence is particularly important for older people in collective crises in terms of the meaningfulness of life.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-03-08

Viittaaminen

Ojalammi, J., & Saarelainen, S.-M. (2024). Koronapandemian ja Venäjän Ukrainaan hyökkäämisen merkitykset ikäihmisille. Gerontologia, 38(1), 34–51. https://doi.org/10.23989/gerontologia.128196