Päihteiden käyttö ja palvelutarpeet vanhuudessa - Kohti gerontologisen päihdesosiaalityön mallia (IKÄPÄ)

Kirjoittajat

  • Minna Zechner Helsingin yliopisto
  • Elina Virokannas Lapin yliopisto
  • Heidi Kankkonen Lapin yliopisto
  • Janne Härkönen Terveyden ja hyvinvoinnnin laitos
  • Ilona Kaitala Helsingin yliopisto
  • Teija Karttunen Helsingin yliopisto
  • Eeva Rossi Lapin yliopisto
  • Anna Leppo Helsingin yliopisto
Osasto
Keskusteluja

Julkaistu

2024-03-08

Viittaaminen

Zechner, M., Virokannas, E., Kankkonen, H., Härkönen, J., Kaitala, I., Karttunen, T., Rossi, E., & Leppo, A. (2024). Päihteiden käyttö ja palvelutarpeet vanhuudessa - Kohti gerontologisen päihdesosiaalityön mallia (IKÄPÄ). Gerontologia, 38(1), 92–96. https://doi.org/10.23989/gerontologia.142227