ADHD-, Asperger- ja bipolaarioireyhtymien erityispiirteet vanhusväestössä

Kirjoittajat

  • Johanna Ojala Itä-Suomen yliopisto, Kliinisen lääketieteen yksikkö/ Neurologia
  • Aila Pikkarainen Hyvinvointiyksikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Abstrakti

Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan vanhusväestössä esiintyvien ADHD- ja Asperger-oireyhtymien sekä kaksisuuntaisen mielialahäiriön erityispiirteitä. Artikkelin lähdemateriaali on koottu pääosin kotimaisesta ja kansainvälisestä kirjallisuudesta sekä suomalaisista opinnäytetöistä. Lähdemateriaalin koonnin ongelmana on ollut luotettavien tutkimusten ja opinnäytetöiden vähäisyys sekä käytettyjen asiakasaineistojen pienuus ja hajanaisuus, minkä vuoksi aineistoa on täydennetty aiheeseen liittyvillä kotimaisten ja kansainvälisten luotettavana pidettyjen www-sivustojen materiaaleilla. Koottua materiaalia on analysoitu suhteessa kansainvälisiin tutkimuksiin. Tuloksissa kuvataan ikääntyneiden asiakkaiden tyypillisiä ADHD- ja Asperger-oireita, bipolaarisuuden erityishaasteita sekä näiden asiakasryhmien hoitoon ja kuntoutukseen soveltuvia toimintatapoja. Vanhuspalveluissa tarvitaan lisää tutkittua ja luotettavaa tietoa näistä erityisoireista ja -piirteistä, jotta näihin erityisryhmiin kuuluvat ikääntyneet ihmiset saavat paremmin erityispiirteitä huomioivaa, laadukasta ja hyvää hoitoa sekä kuntoutusta.

Abstract
The purpose of this review is to increase the awareness that older adults can also suffer from ADHD and Asperger’s syndrome in addition to bipolar disorder. ADHD and Asperger’s syndrome are generally connected to childhood and youth whereas bipolar disorder is commonly mixed with the neuropsychiatric symptoms of these syndromes. The review data was collected from recognized Finnish and international literature, theses, and specified Finnish and international www-pages. The problem of collecting data was scarcity of reliable research and small number of cases used in research, which led us to explore the reliable Finnish and rather trustable international www-pages. The collected material was analyzed in relation to international research, published in recognized scientific journals. In the results, the symptoms, everyday challenges and rehabilitation services of these client groups were described. Further research from the specific symptoms and characters of these disorders is needed to improve older adults´ care and rehabilitation.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-06-12

Viittaaminen

Ojala, J., & Pikkarainen, A. (2022). ADHD-, Asperger- ja bipolaarioireyhtymien erityispiirteet vanhusväestössä. Gerontologia, 31(1), 38–48. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/gerontologia/article/view/61051