Koettu terveys, elintavat ja fyysinen toimintakyky – vuosina 1920 ja 1940 syntyneiden kohorttien vertailu

Kirjoittajat

  • Riitta Henriksson
  • Marika Salminen
  • Seija Arve
  • Matti Viitanen
  • Sini Eloranta Turun yliopisto, hoitotieteen laitos

Avainsanat:

ikäihminen, koettu terveys, elintavat, fyysinen toimintakyky

Abstrakti

Tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla vuosina 1920 (n = 1032) ja 1940 (n = 956) syntyneiden 70-vuotiaiden kotona asuvien turkulaisten koettua terveyttä, elintapoja ja fyysistä toimintakykyä. Tiedot koetusta terveydestä, elintavoista (tupakointi, alkoholinkäyttö ja painoindeksi) ja fyysisestä toimintakyvystä (päivittäiset toiminnot, välineelliset toiminnot ja päivittäisiä toimintoja haittaavat oireet) kerättiin kyselylomakkeiden ja haastatteluiden avulla. Tulosten mukaan vuonna 1940 syntyneet kokivat terveytensä ja fyysisen toimintakykynsä paremmiksi kuin vuonna 1920 syntyneet. Lisäksi 1940 syntyneillä oli vähemmän päivittäistä toimintaa haittaavia oireita kuin vuonna 1920 syntyneillä. Alkoholin käyttö ja ylipaino sen sijaan olivat yleisempiä 1940 syntyneiden kuin 1920 syntyneiden keskuudessa. Tulokset ovat tärkeitä suunniteltaessa ennaltaehkäiseviä palveluita ikääntyville.

Self-perceived health, health behaviour and physical functioning – a comparison of two cohorts born in 1920 and 1940

The aim of the study was to compare differences in self-perceived health, health behaviour and physical functioning between community-dwelling 70-year-old citizens of Turku born in 1920 (n=1032) and 1940 (n=956). Data of self-perceived health, health behaviour (smoking, alcohol consumption, body mass index) and physical functioning (activities of daily living, instrumental activities of daily living, symptoms causing difficulties in daily living) were collected using questionnaires and interviews. According to the results, self-perceived health and physical functioning were better among those born in 1940 than among those born in 1920. In addition, symptoms causing difficulties in daily living were less frequent in 1940 cohort than in 1920 cohort. However, alcohol consumption and overweight were more common in 1940 cohort compared to 1920 cohort. These results are applicable in planning of preventive services for older people.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2017-12-20

Viittaaminen

Henriksson, R., Salminen, M., Arve, S., Viitanen, M., & Eloranta, S. (2017). Koettu terveys, elintavat ja fyysinen toimintakyky – vuosina 1920 ja 1940 syntyneiden kohorttien vertailu. Gerontologia, 31(4), 253–264. https://doi.org/10.23989/gerontologia.63511