Muistisairaan ihmisen mielen hyvinvoinnin edellytykset - miten turvata oikeus niiden toteutumiseen?

Kirjoittajat

  • Sirkkaliisa Heimonen
  • Anna Mäki-Petäjä-Leinonen

Avainsanat:

muistisairaudet, mielen hyvinvointi, oikeudet, neuvonta

Abstrakti

Muistisairaus vaikuttaa sitä sairastavan ihmisen ja hänen läheistensä hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Kognitiivisten kykyjen heikentyminen ja sosiaalisissa suhteissa tapahtuvat muutokset aiheuttavat haavoittuvuutta. Yksilöllisen tuen, laadukkaiden palvelujen ja hyvän hoivan perustana on haavoittuvuuden ymmärtäminen ja kohtaaminen. Muistisairautta sairastavan ihmisen mielen hyvinvoinnin vahvistamisen tulee olla tavoitteena tuen, palvelujen ja hoivan käytännöissä. Ammattihenkilöstöllä on keskeinen rooli mielen hyvinvoinnin edellytysten tunnistamisessa sekä niiden toteutumisessa. Tarkastelemme tässä artikkelissa muistisairaan ihmisen mielen hyvinvointia ja sen edellytysten turvaamista psykologisesta, eettisestä ja oikeudellisesta näkökulmasta. Nostamme esiin neuvonnan ja ohjauksen keskeisenä tukimuotona ja kuntoutukseen kuuluvana keinona ja pohdimme sen keskeistä merkitystä muistisairaan ihmisen mielen hyvinvoinnin vahvistamisessa.

The preconditions of psychological wellbeing in persons with dementia - How to secure the right of their implementation?

Memory illnesses affect the wellbeing and quality of life of the afflicted persons and their significant others. The deterioration of cognitive capacities and changes in social relationships are a cause for vulnerability. Understanding and encountering vulnerability form the basis of individual support and high quality services and care. The promotion of the psychological wellbeing of persons with dementia should be the focus in the practice of care, support and services. The professionals have a key role in the recognition and implementation of the preconditions of psychological wellbeing. In this article we investigate the psychological wellbeing of persons with dementia from psychological, ethical and judicial perspectives. We present guidance and counselling as key means of support and rehabilitation. We also observe the significance of counselling for the promotion of psychological wellbeing of persons with dementia.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2018-03-25

Viittaaminen

Heimonen, S., & Mäki-Petäjä-Leinonen, A. (2018). Muistisairaan ihmisen mielen hyvinvoinnin edellytykset - miten turvata oikeus niiden toteutumiseen?. Gerontologia, 32(1), 21–36. https://doi.org/10.23989/gerontologia.65390