Pitkäaikaissairaudet ja monisairastavuus hyvin vanhoilla sekä niiden yhteys toimintakykyyn ja itse arvioituun terveyteen – Tervaskannot 90+ -tutkimus

Kirjoittajat

  • Pauliina Halonen Tampereen yliopisto
  • Linda Enroth
  • Marja Jylhä
  • Kristina Tiainen

Avainsanat:

monisairastavuus, pitkäaikaissairaudet, toimintakyky, itse arvioitu terveys

Abstrakti

Tutkimuksessa selvitettiin pitkäaikaissairauksien ja monisairastavuuden esiintyvyyttä 90-vuotiailla ja sitä vanhemmilla tamperelaisilla. Erityisenä mielenkiinnon kohteena oli sairastavuuden yhteys huonoon itse arvioituun terveyteen ja toimintakykyyn sekä avun tarpeeseen päivittäisissä toiminnoissa ja liikkumisessa. Tutkimuksessa käytettiin Tervaskannot 90+ -tutkimuksen vuoden 2014 postikyselyaineistoa, johon vastasi 1637 henkilöä ja vastausprosentti oli 80. Tutkimuksen mukaan miehistä 77 prosenttia ja naisista 82 prosenttia sairasti vähintään kahta pitkäaikaissairautta. Etenkin muistisairautta ja masennusta sairastavat henkilöt arvioivat terveytensä ja toimintakykynsä huonoksi, ja heillä avun tarve liikkumisessa ja päivittäisissä toiminnoissa oli lisääntynyt. Naisilla useampi yksittäinen sairaus oli yhteydessä huonoon itse arvioituun terveyteen ja toimintakykyyn kuin miehillä. Monisairaat henkilöt arvioivat terveytensä ja toimintakykynsä heikommaksi ja tarvitsivat enemmän apua liikkumisessa ja päivittäisissä toiminnoissa kuin ne henkilöt, joilla oli vain yksi sairaus. Hyvin vanhojen sairastavuutta ja monisairastavuutta tulisi selvittää lisää, jotta terveydenhuollossa ja yhä enemmän kotona tapahtuvassa hoidossa voitaisiin nykyistä paremmin huomioida monisairaiden henkilöiden tarpeet.

Chronic conditions and multimorbidity - associations with functioning and self-rated health among nonagenarians: The Vitality 90+ Study

The aim of this study was to examine the prevalence of chronic conditions and multimorbidity and their association with self-rated health, self-rated functioning, activities of daily living (ADL) and mobility in individuals aged 90 years and older. The study population consisted of 1637 nonagenarians who answered the mailed survey in the Vitality 90+ Study in 2014. Results showed that almost all of the nonagenarians had a chronic condition and the majority suffered from multimorbidity. Those who had memory disorder or depression had poor self-rated health and functioning and were more often disabled in ADL and mobility. In addition, multimorbidity was associated with poor health indicated by all four health outcomes. More research on morbidity is needed in this age group to meet the needs of nonagenarians with multimorbidity.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2017-12-20

Viittaaminen

Halonen, P., Enroth, L., Jylhä, M., & Tiainen, K. (2017). Pitkäaikaissairaudet ja monisairastavuus hyvin vanhoilla sekä niiden yhteys toimintakykyyn ja itse arvioituun terveyteen – Tervaskannot 90+ -tutkimus. Gerontologia, 31(4), 265–277. https://doi.org/10.23989/gerontologia.65943