Folkhälsans seniorboende och aktivt åldrande – BoAktiv-studien

Kirjoittajat

  • Anna-Maria Lahti Folkhälsanin tutkimuskeskus
  • Nina Simonsen
  • Marjaana Seppänen
  • Maria Finne
  • Anneli Sarvimäki
  • Mikaela von Bonsdorff

Abstrakti

Syftet med denna enkät-studien är att utreda samband mellan aktivt åldrande, gemenskap och delaktighet hos åldringar som bor i seniorhus. Utöver detta syftar forskningen till att producera beskrivande information om hälsa och välmående hos åldringar i seniorhus. Målgruppen var självständigt boende i Folkhälsans seniorhus.

Största delen av respondenterna var över 80 år gamla, kvinnor, svenskspråkiga och bodde ensamma. De mest aktiva seniorerna hade bättre hälsorelaterad livskvalitet samt mindre symptom av depression, och deltog mer i verksamheten i seniorhuset och hade en högre känsla av samhörighet. Respondenternas känsla av samhörighet korrelerade positivt med psykiskt välmående, högre vitalitet och energinivå.

Enligt resultaten kan man konstatera att aktivt åldrande, gemenskap och delaktighet är i samband hos invånarna i seniorhus. Det är viktigt att sträva till att öka möjligheterna till att vara aktiv och delaktig i seniorhus, vilket även kan öka känslan av gemenskap. Seniorhus har utmärkta möjligheter att mångsidigt stöda den äldres välmående.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2019-06-18

Viittaaminen

Lahti, A.-M., Simonsen, N., Seppänen, M., Finne, M., Sarvimäki, A., & von Bonsdorff, M. (2019). Folkhälsans seniorboende och aktivt åldrande – BoAktiv-studien. Gerontologia, 33(2), 74–85. https://doi.org/10.23989/gerontologia.78039