Ikääntyvien kuntoutujien fyysinen aktiivisuus ja paikallaanolo laitoskuntoutusjakson aikana

Kirjoittajat

  • Katri Turunen Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Gerontologian tutkimuskeskus
  • Marjo-Riitta Anttila
  • Jenni Kumpumäki
  • Timo Rantalainen
  • Mika Pekkonen
  • Taija Juutinen Finni
  • Sarianna Sipilä

Avainsanat:

fyysinen aktiivisuus, paikallaanolo, kuntoutus, ikääntyminen

Abstrakti

Fyysinen aktiivisuus on tärkeää sairauksista, vammoista tai heikentyneestä elämänhallinnasta kuntoutuessa ja ylläpidettäessä saavutettuja kuntoutumistuloksia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata  ikääntyvien kuntoutujien fyysistä aktiivisuutta ja paikallaanoloa kuntoutuslaitoksessa. Tutkimus toteutettiin työkykyä ylläpitävän ja parantavan valmennuksen ja sydänkuntoutuksen kursseilla. Tutkimukseen osallistui 19 keskimäärin 57-vuotiasta miestä ja naista, joiden fyysistä aktiivisuutta ja paikallaanolo aikaa mitattiin kiihtyvyysanturilla viiden kuntoutuspäivän aikana. Tulokset osoittivat, että kuntoutujat olivat liikkumatta suurimman osan hereillä oloajasta. Toisaalta kuntoutujille kertyi lähes viikoittaisen terveysliikuntasuositusten mukainen määrä liikuntaa keskimäärin päivittäin. Verrattuna vastaavan ikäisiin suomalaisiin keskimäärin, kurssilaiset olivat fyysisesti aktiivisempia jakson aikana.

Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää suunnitellessa hyvän kuntoutuskäytännön mukaisia, yhtäjaksoista paikallaan oloa vähentäviä intensiivijaksoja kuntoutuslaitoksissa. Jatkossa on tärkeää mitata fyysistä aktiivisuutta ja paikallaanoloa intensiivijaksojen välisinä aikoina kuntoutujien arjessa sekä selvittää fyysisen aktiivisuuden merkitystä kuntoutumistavoitteiden saavuttamisessa ja ylläpitämisessä. Lisäksi on tärkeää selvittää kuntoutuksen vaikutuksia fyysiseen aktiivisuuteen ja paikallaanoloon satunnaistetuissa kontrolloiduissa koeasetelmissa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-05-25

Viittaaminen

Turunen, K., Anttila, M.-R., Kumpumäki, J., Rantalainen, T., Pekkonen, M., Juutinen Finni, T., & Sipilä, S. (2020). Ikääntyvien kuntoutujien fyysinen aktiivisuus ja paikallaanolo laitoskuntoutusjakson aikana. Gerontologia, 34(2), 88–102. https://doi.org/10.23989/gerontologia.84701