Millaisilla palveluilla enintään keskivaikeasti muistisairaat henkilöt pärjäävät kotona?

Kirjoittajat

  • Rauha Heikkilä Itä-Suomen yliopisto
  • Matti Mäkelä
  • Anja Noro
  • Johanna Lammintakanen
  • Sanna Laulainen

Avainsanat:

muistisairaus, kotihoito, läheisapu, palvelut

Abstrakti

Tässä tutkimuksessa selvitettiin kotona asuvien enintään keskivaikeasti oireilevien muistisairautta sairastavien henkilöiden palveluprofiili. Lisäksi selvitettiin millaiset tilapäiset palvelut tukevat kotona asumista sekä millaisiin palveluihin henkilöt ohjautuivat seitsemän kuukauden kuluttua palvelutarpeen arvioinnista. Kotona asuvat henkilöt jaettiin säännöllisiä palveluja vasta hakeviin ja säännöllistä kotihoitoa saaviin. Säännöllisiä palveluja vasta hakevien palveluprofiili: melkein joka toinen muistisairas oli erittäin suuren palvelutarpeen tarvesegmentissä Kognitiovaje ja suuri ADL-avun tarve. Noin joka toisella muistisairaalla ei ollut säännöllisiä palveluja.  Säännöllisen kotihoidon saajien palveluprofiili: noin joka kolmas muistisairas oli suuren palvelutarpeen tarvesegmentissä Rajattu kognitiovaje. Heidän pääpalveluna oli kotihoito ja hyvin vähän muiden palvelujen käyttöä. Puolen vuoden seuranta-aikana säännöllisiä palveluita vasta hakevista noin joka kolmannella tapahtui muutosta palveluissa, säännöllisen kotihoidon saajista noin joka viidennellä. Muistisairaiden kotona asumista tuki läheisapu sekä lyhyet sairaalahoidon ja ympärivuorokautisen hoivan jaksot.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-05-25

Viittaaminen

Heikkilä, R., Mäkelä, M., Noro, A., Lammintakanen, J., & Laulainen, S. (2020). Millaisilla palveluilla enintään keskivaikeasti muistisairaat henkilöt pärjäävät kotona?. Gerontologia, 34(2), 74–87. https://doi.org/10.23989/gerontologia.84723