Puolisohoitajan henkilökohtainen kasvu

  • Tiina Autio Itä-Suomen yliopisto
  • Sari Rissanen
Avainsanat: henkilökohtainen kasvu, puolisohoitaja

Abstrakti

Tiivistelmä

Omaishoitajat pitävät huolta ikääntyneistä, vammaisista tai sairastuneista läheisistään ja tekevät osaltaan heille mahdolliseksi asua kotona. Monet omaishoitajat ovat itse ikääntyneitä pitäen huolta ikääntyneestä puolisostaan. Tässä artikkelissa analyysin kohteena on puolisohoitajan henkilökohtainen kasvu puolisohoitajan kokemana. Analyysissa tarkastellaan kirjallisuudessa esille tulleita tulkintoja puolisohoitajan kasvun kokemuksista. Tutkimusmenetelmänä on kirjallisuuskatsauksessa koottujen artikkeleiden sisällönanalyysi.  

Kirjallisuuskatsauksen perusteella henkilökohtainen kasvu puolisohoidossa ilmenee sellaisina kokemuksina, kuten ihmissuhteiden ja elämän arvostamisena, uusien taitojen löytämisenä ja henkilökohtaisena vahvistumisena.  Ihmissuhteet tuntuvat entistä tärkeämmiltä ja merkityksellisemmiltä, mikä ilmenee myös myötätuntona muita kohtaan. Myös suhde kuolemaan osana elämää nousee esille. Kasvu saattaa tulla näkyviin myös elämälle asetettujen tavoitteiden muuttumisena, positiivisina hoivakokemuksina sekä elämään liittyvien positiivisten asioiden havaitsemisena. Kasvuun liittyy myös kokemus uusien asioiden ja taitojen oppimisesta, mikä vahvistaa luottamusta omaan selviytymiseen. Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena olivat kasvun kokemusten tulkinnat kirjallisuudessa, mutta lisätutkimusta kaivataan erityisesti prosesseista ja keinoista, joiden kautta kasvun kokemuksia saavutetaan.

 

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
syys 18, 2020
Viittaaminen
Autio, T., & Rissanen, S. (2020). Puolisohoitajan henkilökohtainen kasvu. Gerontologia, 34(3), 222-236. https://doi.org/10.23989/gerontologia.85296