Ikääntyneiden kotona asumisen turvallisuusnäkökulmia

Kirjoittajat

  • Anne Hietanen Yrkeshögskolan Novia

Avainsanat:

ikääntyneet, kotona asuminen, turvallisuus
Osasto
Keskusteluja

Julkaistu

2020-05-25

Viittaaminen

Hietanen, A. (2020). Ikääntyneiden kotona asumisen turvallisuusnäkökulmia. Gerontologia, 34(2), 155–163. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/gerontologia/article/view/88130