PROMISS - Hyvä ravitsemus ikääntyessä, satunnaistettu eurooppalainen monikeskustutkimus käynnissä Suomessa

  • Satu Kaarina Jyväkorpi Helsingin yliopisto
  • Niskanen RT
  • Hytönen AA
  • Pitkälä KH
  • Suominen MH
Avainsanat: proteiinin saanti, fyysinen suorituskyky, kävelynopeus, virheravitsemus, ravitsemusneuvonta

Abstrakti

Prevention Of Malnutrition In older Senior Subjects (PROMISS)–hankkeessa toteutetaan satunnaistettu interventiotutkimus, jossa selvitetään proteiinin saannin lisäyksen ja ajoituksen vaikutusta kävelynopeuteen, fyysiseen suorituskykyyn, ravinnonsaantiin, gerastenian asteeseen, painoon, sarkopenian riskiin, itse-raportoituun liikuntakykyyn, vajaaravitsemuksen insidenssiin, ruokahaluun, lihasvoimaan, kehonkoostumukseen, elämänlaatuun, terveyspalvelujen käyttöön sekä arvioidaan hankkeen kustannusvaikuttavuutta. Tutkimus on käynnissä Helsingin yliopistossa ja Amsterdamin Vrije-yliopistossa.

Kuusi kuukautta kestävään tutkimukseen rekrytoitiin kotona-asuvia ikääntyneitä (≥70 vuotta, n=276), joiden proteiinin saanti oli lähtötilanteessa alhaista (<1,0 g/kehon paino kg/vrk). Tutkittavat jaettiin kolmeen ryhmään, joista yksi oli vertailuryhmä (n=92) ja kaksi muuta interventioryhmiä (n=184, 92 per ryhmä). Interventioryhmien tutkittavat saivat proteiinipitoisia välipaloja ja henkilökohtaista ravitsemusneuvontaa. Neuvonnan tavoitteena oli nostaa proteiinin saanti tasoon 1,2 g/kehon paino kg/vrk ja nauttia päivittäin ateria, joka sisältää 35–45 g proteiinia. Toiselle interventioryhmälle (n= 92) annettiin neuvoja proteiinin nauttimisen ja päivittäisen fyysisen aktiivisuuden ajoituksesta. Kaikki tutkittavat saivat osallistua terveysluennoille. Päätulosmuuttuja tutkimuksessa oli kävelynopeuden muutos 400-metrin kävelytestissä. Tutkimuksen tulokset voivat edistää aktiivista ja hyvää vanhenemista.

 

 

 

Osasto
Keskusteluja
Julkaistu
syys 18, 2020
Viittaaminen
Jyväkorpi, S. K., Niskanen, R., Hytönen, A., Pitkälä, K., & Suominen, M. (2020). PROMISS - Hyvä ravitsemus ikääntyessä, satunnaistettu eurooppalainen monikeskustutkimus käynnissä Suomessa. Gerontologia, 34(3), 260-271. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/gerontologia/article/view/92173