Kuolemantapaukset perusterveydenhuollon lyhytaikaisessa sairaalahoidossa

Kirjoittajat

  • Alisa Piikki Itä-Suomen yliopisto
  • Henna Saari Itä-Suomen yliopisto ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
  • Eija Lönnroos Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

kuolema, perusterveydenhuolto, terveyskeskus, perusterveydenhuollon sairaala, vuodeosasto, palliatiivinen hoito, saattohoito

Abstrakti

Maassamme kuolee yli 50 000 henkilöä vuosittain. Merkittävä osuus suomalaisista kuolee perusterveydenhuollon (PTH) sairaaloissa; silti tutkimusta aiheesta on tehty verrattain vähän. Tässä tutkimuksessa kuvataan PTH-sairaaloissa kuolemaan päättyneiden hoitojaksojen piirteitä Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (KYS erva-alue). Tutkimukseen osallistuivat kaikki KYS erva-alueen PTH-sairaalat. Tiedonkeruu toteutettiin strukturoitua tiedonkeruulomaketta käyttäen vuoden 2016 tammi–kesäkuussa. Tarkastelu rajattiin enintään 31 vuorokautta kestäneisiin hoitojaksoihin. PTH-sairaaloiden lyhytaikaisista hoitojaksoista (n = 13 869) 4 prosenttia (n = 625) päättyi potilaan kuolemaan. Kuolemaan päättyneistä hoitojaksoista 46 prosentissa hoidon pääasialliseksi syyksi oli määritelty
elämän loppuvaiheen hoito. Sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet (29 %) sekä syöpäsairaudet (30 %) olivat yleisimmät päädiagnoosit kuolemaan päättyneillä hoitojaksoilla. Hoito PTH-sairaalassa kesti keskimärin 8,6 vuorokautta, mutta 20 prosentilla potilaista vain vuorokauden tai kaksi. Kuoleman läheisyyttä ei ollut tiedostettu yli puolessa PTH-sairaaloiden hoitojaksoista, jotka päättyivät potilaan kuolemaan. Lisäksi neljäsosa potilaista oli PTH-sairaalassa enintään kaksi vuorokautta ennen kuolemaansa. Pohdittavaksi jää, olisiko näiden potilaiden hoitoa voitu toteuttaa toisin.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-06-07

Viittaaminen

Piikki, A., Saari, H., & Lönnroos, E. (2021). Kuolemantapaukset perusterveydenhuollon lyhytaikaisessa sairaalahoidossa. Gerontologia, 35(2), 172–179. https://doi.org/10.23989/gerontologia.95287