Uusi tutkimushanke muistisairaiden ihmisten elämän loppuvaiheesta pitkäaikaishoidossa

  • Jari Pirhonen Helsingin yliopisto
  • Katarina Blomqvist väitöskirjatutkija
  • Maija Harju väitöskirjatutkija
  • Riku Laakkonen väitöskirjatutkija
  • Ilkka Pietilä apulaisprofessori

Abstrakti

Vanhojen ihmisten kuoleminen tehostetussa palveluasumisessa sairaaloiden ja terveyskeskusten sijaan on Suomessa verrattain uusi ja nopeasti yleistyvä ilmiö, josta emme kuitenkaan tiedä juuri mitään. Aiempi vanhojen ihmisten kuolemaa tarkastellut tutkimus on keskittynyt joko kodin tai laitoksen ympäristöihin, ja palvelutalo sijoittuu instituutiona näiden välimaastoon. Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa (sosiaaligerontologia) alkoi maaliskuussa 2020 Kuoleman ja kukkaron välissä: muistisairaan vanhuksen elämän loppuvaiheen hoidon haasteet -tutkimushanke, jota rahoittaa Koneen säätiö. Kolmevuotisen hankkeen aikana on tarkoitus paitsi tutkia muistisairaiden ihmisten kuolemisen prosessia ja olosuhteita, myös tehdä näkyväksi, mitä kuoleminen palvelutaloissa tarkoittaa kuoleman prosessiin osallistuvien (asukkaat, läheiset, hoitohenkilöstö) kannalta. Tutkimushankkeen tuloksia tullaan esittämään paitsi tieteellisissä ja muissa kirjallisissa julkaisuissa, myös audiodokumentteina ja taiteellisina esityksinä. Esittelemme tässä kirjoituksessa lyhyesti hankkeen taustan, tavoitteet ja tutkimusmenetelmät. Termillä palvelutalo viittaamme tässä kirjoituksessa tehostetun palveluasumisen yksiköihin.

Osasto
Ajankohtaista
Julkaistu
syys 18, 2020
Viittaaminen
Pirhonen, J., Blomqvist, K., Harju, M., Laakkonen, R., & Pietilä, I. (2020). Uusi tutkimushanke muistisairaiden ihmisten elämän loppuvaiheesta pitkäaikaishoidossa. Gerontologia, 34(3), 293-299. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/gerontologia/article/view/95660