Etäläheiset – hoivakotien koronaeristys asukkaiden läheisten kokemana

Kirjoittajat

  • Jari Pirhonen Helsingin yliopisto
  • Katarina Blomqvist Aalto-yliopisto
  • Maija Harju Helsingin yliopisto
  • Riku Laakkonen Tampereen yliopisto
  • Marjut Lemivaara Tampereen yliopisto

Avainsanat:

COVID19, hoivakoti, läheiset, vierailukielto, laadullinen tutkimus, vanhustenhoito

Abstrakti

COVID19-virus mullisti maailman nopeasti keväällä 2020. Maaliskuussa vaikutukset iskivät voimalla Suomeen, jossa valmisteltiin ja toteutettiin pikaisesti valmiuslaki. Valmiuslaissa yhtenä toimenpiteenä viruksen torjumiseksi asetettiin vierailukielto sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin, ikäihmisten asumispalvelut mukaan lukien. Aiemman tutkimuksen perusteella vierailuilla tiedetään olevan suuri merkitys sekä hoivakotien asukkaiden että vierailevien läheisten hyvinvoinnille. Me halusimme tutkia, millaisin keinoin yhteyttä hoivakodissa asuvaan omaiseen on pidetty vierailukiellon aikana, miten vierailukielto on vaikuttanut hoivakotiasukkaiden läheisiin, ja mitä oppia läheisten kokemuksista voitaisiin saada tulevaisuutta ajatellen. Tutkimuksen aineistona on 28 läheisiltä saatua sähköpostikirjettä, joille tehtiin laadullista sisällönanalyysiä. Vaikka uusien viestintäteknologioiden käyttöönotto on parantanut tiedonkulkua hoivakodeissa, on huoli omaisen tilanteesta ja epätietoisuus vierailukielon kestosta heikentänyt läheisten hyvinvointia. Tulevaisuutta ajatellen tärkeää oppia saatiin siitä, että varmuusvarastojen suunnittelussa kannattaa huomioida sosiaaliset tekijät lääketieteellisten lisäksi. Tuloksillaan tutkimus osallistuu hoivakotien toiminnan kehittämiseen ja vanhojen ihmisten yhteiskunnallisesta asemasta käytävään keskusteluun.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-09-18

Viittaaminen

Pirhonen, J., Blomqvist, K., Harju, M., Laakkonen, R., & Lemivaara, M. (2020). Etäläheiset – hoivakotien koronaeristys asukkaiden läheisten kokemana. Gerontologia, 34(3), 178–192. https://doi.org/10.23989/gerontologia.95669