Iäkkäät kasvattamassa yhteisiä ja yksityisiä voimavaroja

Kirjoittajat

  • Päivi Topo
  • Jyrki Jyrkämä

Avainsanat:

ikääntyminen, vapaaehtoistyö

Abstrakti

Pidentynyt elinikä ja terveiden elinvuosien lisääntyminen ovat saaneet aikaan ilmiön, jossa ollaan iän puolesta oikeutettuja eläkkeeseen mutta edelleen varsin työkykyisiä. Tässä kirjoituksessa iäkkäillä viittaamme ikävuosiin eläkeiän saavuttamisen jälkeen. Tarkastelemme sitä, miten iäkkäät käyttävät voimavaraisuuttaan muiden ihmisten tai yhteiskunnan hyväksi kasvattamalla hyvinvointia.  Lopussa pohdimme, millaisilla motivaatioilla ja reunaehdoilla iäkkäiden voimavarana oleminen toteutuu ja miltä sen tulevaisuus näyttää.  

Viittaaminen

Topo, P., & Jyrkämä, J. (2020). Iäkkäät kasvattamassa yhteisiä ja yksityisiä voimavaroja . Gerontologia, 34(4), 323–327. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/gerontologia/article/view/99647