Iäkkäät kasvattamassa yhteisiä ja yksityisiä voimavaroja

  • Päivi Topo
  • Jyrki Jyrkämä
Avainsanat: ikääntyminen, vapaaehtoistyö

Abstrakti

Pidentynyt elinikä ja terveiden elinvuosien lisääntyminen ovat saaneet aikaan ilmiön, jossa ollaan iän puolesta oikeutettuja eläkkeeseen mutta edelleen varsin työkykyisiä. Tässä kirjoituksessa iäkkäillä viittaamme ikävuosiin eläkeiän saavuttamisen jälkeen. Tarkastelemme sitä, miten iäkkäät käyttävät voimavaraisuuttaan muiden ihmisten tai yhteiskunnan hyväksi kasvattamalla hyvinvointia.  Lopussa pohdimme, millaisilla motivaatioilla ja reunaehdoilla iäkkäiden voimavarana oleminen toteutuu ja miltä sen tulevaisuus näyttää.  

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 2, 2020
Viittaaminen
Topo, P., & Jyrkämä, J. (2020). Iäkkäät kasvattamassa yhteisiä ja yksityisiä voimavaroja . Gerontologia, 34(4), 323-327. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/gerontologia/article/view/99647