Epäluotettava länsi Venäjän televisiossa

Kirjoittajat

  • Teemu Oivo

Avainsanat:

Venäjän televisio, länsi, länsimaiset tiedotusvälineet, länsikuva

Abstrakti

Tässä artikkelissa analysoin Venäjän televisiossa esiintyviä diskursseja, joiden mukaan länsimaiset tiedotusvälineet johdattavat Yleisöään Venäjään liittyvissä asioissa harhaan. Esimerkkitapaukseni on Itä-Ukrainassa vuonna
2014 alas ammutusta malesialaisesta matkustajakone Boeing MH17:sta käydyt keskustelut ja raportoinnit Venäjän TV-kanavilla pian tapahtuman jälkeen. Tutkimusaineistonani käytän Venäjän kolmella katsotuimmalla TV-kanavalla
esitettyjä uutislähetyksiä heinäkuulta 2014 ja loppuvuoden aikana esitettyjä keskusteluohjelmia. Analyysini osoittaa, että uutissisältöjen tulkintakehyksissä länsimedian luotettavuuteen kohdistunut kritiikki ei dominoinut keskustelua. Televisiossa esiintyviä esityksiä länsimaisesta tiedonvälityksestä yhdisti muun muassa käsitys länsijournalistien heikosta ammattietiikasta ja -kompetenssista. Tähän käsitykseen liittyvä normatiivisuus ohjaa suodattamaan ja aktiivisesti vastustamaan länsimaisen median väittämiä vastaavissa asiayhteyksissä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2017-09-01

Viittaaminen

Oivo, Teemu. 2017. ”Epäluotettava länsi Venäjän televisiossa”. Idäntutkimus 24 (3):50-65. https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77739.