Psykososiaalisen intervention adaptointi - kuvaus keskeisistä näkökulmista ja käsitteistä

Kirjoittajat

 • Noora Seilo nuorisolääkäri, LT tieteellinen toimittaja, Itla postdoc-tutkija, Tampereen yliopisto
 • Lars Lindholm kehittäjä- ja koulutusylilääkäri, LT, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, Tampereen yliopisto
 • Sara Tani väitöskirjatutkija Helsingin yliopisto
 • Taina Laajasalo tutkimusprofessori, PsT, oikeuspsykologian dosentti THL
 • Riikka Lämsä yliopistonlehtori, tutkimuskoordinaattori, dosentti, VTT, sh Helsingin yliopisto
 • Johanna Cresswell-Smith erikoisasiantuntija, FT THL
 • Petra Kouvonen johtaja, VTT Itla
 • Outi Linnaranta psykiatrian dosentti, YET psykiatrian erikoislääkäri ylilääkäri, THL, tieteellinen päätoimittaja, Itla Adjunct professor McGill University, Qc Canada

Avainsanat:

adaptointi, implementointi, menetelmän valinta, käsitteet

Abstrakti

 • Interventioiden sopivuutta kontekstiin eli kohderyhmälle, käyttäjille ja käyttöympäristöön
  voidaan arvioida ja vertailla.
 • Intervention adaptointi eli suunnitelmallinen muokkaus on keino parantaa käyttöönoton ja
  juurtumisen edellytyksiä.
 • Katsauksessa kartoitetaan psykososiaalisten interventioiden arviointiin ja adaptointiin liittyvää
  keskeistä sanastoa.
 • Katsauksessa kuvataan ensimmäistä kertaa suomen kielellä psykososiaalisen intervention
  kontekstiin sopivuuden arvioinnin ja adaptoinnin toteutus.
Osasto
Tutkimusartikkeli

Julkaistu

2024-06-03

Viittaaminen

Seilo, N., Lindholm, L., Tani, S., Laajasalo, T., Lämsä, R., Cresswell-Smith, J., Kouvonen, P., & Linnaranta, O. (2024). Psykososiaalisen intervention adaptointi - kuvaus keskeisistä näkökulmista ja käsitteistä. Kasvun tuki -aikakauslehti, 4(1). https://doi.org/10.61259/kt.144999