Miten neuropsykiatrisesti oireilevia lapsia ja heidän perheitään voidaan tukea sosiaalityön keinoin?

Kirjoittajat

 • Anniina Kaittila erikoistutkija, VTT, INVEST-lippulaiva ja sosiaalitieteiden laitos, Turun yliopisto
 • Annamari Kangas-Kalinen sosiaalityön opiskelija, VTM, sosiaalitieteiden laitos, Turun yliopisto
 • Minna Alin projektitutkija, VTM, sosiaalitieteiden laitos, Turun yliopisto
 • Siiri-Liisi Kraav tutkijatohtori, FT, yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto
 • Karoliina Lehtinen erityspedagogiikan jatko-opiskelija, FM, kasvatustieteiden laitos, Turun yliopisto
 • Leena Leinonen tutkijatohtori, YTT, yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto
 • Riitta Vornanen professori, YTT, yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto
 • Merja Anis professori, VTT, sosiaalitieteiden laitos, Turun yliopisto

Avainsanat:

lapset, perheet, sosiaalityö, neuropsykiatriset oireet, neuropsykiatriset diagnoosit, palvelujärjestelmä, työmalli, työmenetelmä, interventio

Abstrakti

 • Neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja heidän perheidensä tuen saannissa on huomattavia puutteita.
 • Sosiaalityöllä on merkittävä rooli neurokirjon lasten ja heidän perheidensä tuessa.
 • Suomessa sosiaalityön palveluissa tarvitaan tutkimusperustaista kehittämistä neuropsykiatrisesti
  oireilevien lasten ja heidän perheiden tukemiseksi.
 • Neurokirjon lapsille ja heidän perheilleen on kansainvälisesti tarkasteltuna kehitetty useita
  sosiaalityön viitekehyksessä toteutettuja tutkimusperustaisia menetelmiä. Näiden mallien
  sovellettavuutta ja antia suomalaiseen sosiaalityöhön on tarpeen arvioida.
Osasto
Tutkimusartikkeli

Julkaistu

2023-06-07

Viittaaminen

Kaittila, A., Kangas-Kalinen, A., Alin, M., Kraav, S.-L., Lehtinen, K., Leinonen, L., Vornanen, R., & Anis, M. (2023). Miten neuropsykiatrisesti oireilevia lapsia ja heidän perheitään voidaan tukea sosiaalityön keinoin?. Kasvun tuki -aikakauslehti, 3(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvuntuki/article/view/130409