Nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen rakentaa resilienssiä varhaisnuoruudessa

Kirjoittajat

 • Anne-Elina Salo KT, erikoistutkija, EduRESCUE- ja TOVE-hanke, Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos tutkijatohtori, Right to Belong-hanke, Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos

Avainsanat:

haavoittuvuus, arjen resilienssi, varhaisnuoruus, vuorovaikutus, ihmissuhteet

Abstrakti

 • Valtaosa varhaisnuorista voi hyvin, mutta eriarvoistumiskehitys ja haavoittuvuustilanteiden
  kasautuminen muodostavat kasvavan yhteiskunnallisen haasteen.
 • Väitöstutkimukseni punaisena lankana kulkee ymmärrys haavoittuvuuden ja resilienssin
  rakentumisesta vuorovaikutuksessa ja ihmissuhteissa.
 • Vanhemman luottamus kykyynsä selviytyä vanhemmuuden haasteista ja se, ettei hän koe
  jäävänsä yksin, heijastuu myönteisesti varhaisnuoren valmiuksiin solmia ja ylläpitää
  merkityksellisiä ihmissuhteita.
 • Oppilaan tarpeisiin joustavasti sovitettu tunnetuki vahvistaa sinnikkyyttä ja myönteisyyttä
  oppimisessa.
 • Haavoittuvuustilanteiden ennaltaehkäisemiseksi ja lievittämiseksi tarvitaan ymmärrystä ja
  ratkaisuja, jotka ulottuvat vuorovaikutteisiin systeemeihin kaikilla tasoilla: perhe- ja
  kouluympäristöistä yhteisöihin ja yhteiskunnalliseen kontekstiin laajemmalti.
 • Meistä jokaisella on suuri merkitys siinä, että jokainen varhaisnuori voi tulla arjen
  kohtaamisissa nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi.
Osasto
Tutkimusartikkeli

Julkaistu

2023-06-07

Viittaaminen

Salo, A.-E. (2023). Nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen rakentaa resilienssiä varhaisnuoruudessa. Kasvun tuki -aikakauslehti, 3(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvuntuki/article/view/130413