Vol 3 Nro 1 (2023)

					Näytä Vol 3 Nro 1 (2023)

Kasvun tuki -aikakauslehden viides numero on julkaistu 7.6.2023.

Menetelmäarvio ProKoulu-toimintamallista on julkaistu. Tutkimusartikkeleissa nostetaan esiin muun muassa miten nuorten resilienssiä voidaan rakentaa varhaisnuoruudessa ja miten neuropsykiatrisesti oireilevia lapsia voidaan tukea sosiaalityön keinoin. Lisäksi pohditaan mitä koronapandemia opetti lasten ja nuorten oikeudesta oppimiseen ja hyvinvointiin. Vaikuttavuustutkimus-sarjan artikkelissa pohditaan mitä tulee huomioida analysoitaessa satunnaistetun vertailukokeen aineistoa.

Julkaistu: 2023-06-07

Pääkirjoitus