Tietoa julkaisusta

Fokus

Kasvun tuki -aikakauslehti on vertaisarvioitu, avoin kotimainen tiedejulkaisu.

Lehdessä julkaistaan

 • systemaattisia katsauksia lapsille, nuorille ja lapsiperheille suunnatuista psykososiaalista menetelmistä
 • interventio- ja implementointitutkimukseen liittyviä metodologisia artikkeleita ja
 • lasten ja perheiden hyvinvointiin, palvelujärjestelmään ja lapsipolitiikkaan liittyviä artikkeleita.

Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa verkossa.

Artikkeleita julkaistaan muun muassa seuraavilta tieteenaloilta:

 • terveystiede
 • sosiaalitiede
 • kasvatustiede
 • kansanterveystiede
 • yhteiskuntatiede
 • terveystaloustiede
 • hallintotiede
 • psykologia

Kasvun tuki -aikakauslehti pyrkii laajentamaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia koskevaa tietopohjaa. Tavoitteena on edistää tutkimusperustaista päätöksentekoa ja ammattilaisten näyttöön perustuvaa toimintaa lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Aikakauslehti kokoaa tieteiden välistä keskustelua lapsitiedon ja -politiikan kentällä eri toimijoiden välillä. Lisäksi se nopeuttaa tutkimusperustaisen lapsipoliittisen tiedon käyttöönottoa.

Vastaava päätoimittaja

 • Tiedeasiantuntija, FT Marko Merikukka

Toimitussihteeri

 • FM Riikka Kotiranta

Toimittajat

 • Erikoistutkija, TtT Marjo Kurki
 • Tutkimusavustaja Eeli Sissonen

Taitto

 • Päivi Saarentaus, Miun Idea