KATSAUS: Kun kestävyys ei riitä – Kohti regeneratiivista kulutusta?

Kirjoittajat

  • Anu Veijalainen
  • Miia Grenman
  • Juulia Räikkönen

Abstrakti

Kestävä kehitys ei ole onnistunut ratkaisemaan ekologista kestävyyskriisiä, vaan esimerkiksi luonnonvarojen ylikulutus ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen etenevät yhä kiihtyvällä vauhdilla. Kestävän kehityksen rinnalle onkin viime vuosien aikana noussut regeneratiivinen eli uusintava tai uudistava kehitys, joka perustuu maailmankuvan muutokseen ja elävien systeemien teoriasta johdettuun ajattelutapaan. Tässä katsauksessa tarkastelemme, mitä regeneratiivinen kehitys tarkoittaa ja miten se eroaa kestävästä kehityksestä. Lisäksi esittelemme regeneratiivisen talouden perusperiaatteita ja pohdimme, minkälaista voisi olla regeneratiivinen kulutus ja kulutustutkimus. Regeneratiivisiin järjestelmiin siirtyminen on jatkuva, aikaa vievä ja vastavuoroisesti kehittyvä prosessi, jossa näkemys ihmisestä osana luontoa syvenee ja ihmistoiminnan nivoutuminen maapallon järjestelmään tiivistyy. Regeneratiivisuuden omaksuminen edellyttääkin perustavanlaatuista maailmankuvan ja toimintatapojen muutosta niin talouteen kuin kulutukseen kietoutuvissa järjestelmissä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-12-12

Viittaaminen

Veijalainen, A., Grenman, M., & Räikkönen, J. (2023). KATSAUS: Kun kestävyys ei riitä – Kohti regeneratiivista kulutusta?. Kulutustutkimus.Nyt, 17(1-2), 113–121. https://doi.org/10.54333/kulutustutkimus.138555