Kestävä kulutus on yhteinen asia

Kirjoittajat

Abstrakti

Tämä esitys tarkastelee kestävyyttä ja kestävyysmurrosta kuluttaja- ja kulutustutkimuksen näkökulmasta. Taustoitan teemaa tarkastelemalla lyhyesti kulutuksen kasvua ja kulutusyhteiskuntaa, minkä jälkeen esittelen erilaisia lähestymistapoja kulutukseen ja paikannan oman tutkimukseni tähän kokonaisuuteen. Pohdin, miksi ja millaisia muutoksia kestävyysmurros edellyttää kulutuksen tavoissa sekä sitä, miten kestävää kulutusta voidaan ymmärtää arjen käytäntöjen näkökulmasta. Lopuksi nostan esiin ruoan kulutuksen esimerkkinä siitä, millaisia jähmeyksiä kestävyysmurrokseen liittyy.

Osasto
Muut

Julkaistu

2023-01-11

Viittaaminen

Niva, M. (2023). Kestävä kulutus on yhteinen asia. Kulutustutkimus.Nyt, 16(1-2), 65–73. https://doi.org/10.54333/kulutustutkimus.122749