Millaista kestävää arvoa voidaan luoda kuluttajille kiertotaloutta edistävällä Vaatteet palveluna -mallilla?

Kirjoittajat

  • Maria Antikainen Johtava tutkija
  • Päivi Petänen Research Scientist
  • Minna Kulju Research Scientist
  • Kaisa Vehmas Senior Scientist
  • Pirjo Heikkilä Senior Scientist
  • Henna Knuutila Lehtori, Turku AMK

Avainsanat:

tekstiilit, vaatteet, kiertotalous, kestävyys, kuluttajat, palvelu, arvolupaus, ympäristö, yhteiskunta, liiketoimintamalli-innovaatio, tapaustutkimus

Abstrakti

Vaateteollisuus on yksi saastuttavimmista teollisuudenaloista. Sekä yritykset että kuluttajat ovat tottuneet ’ota-käytä-heitä pois’ -toimintamalliin, joka realisoituu usein heikkolaatuisen pikamuodin kautta. Alalla tarvitaan radikaali muutos uusiin kestäviin kiertotalouden liiketoimintamalleihin. Jotta voidaan luoda menestyksekkäitä liiketoimintamalleja, on keskeistä ymmärtää, miten näistä uusista liiketoimintamalleista saadaan kuluttajille houkuttelevia. Vaatteet palveluna -malli on yksi kiertotalouden malleista, jota yritykset ovat alkaneet toteuttaa. Tässä tutkimuksessa pyrimme ymmärtämään, millaista arvoa yritykset tuottavat Vaatteet palveluna -mallilla kuluttajille sekä millaisia hyötyjä ja esteitä kuluttajat kokevat kyseiselle mallille. Aineistomme on koottu kuluttajakyselyllä ja yritystyöpajassa. Tutkimuksessamme rakennetaan viitekehys asiakasarvon ulottuvuuksista Vaatteet palveluna- mallille. Tutkimus tuottaa konkreettista ymmärrystä siitä, millaista rahallista, toiminnallista, emotionaalista, sosiaalista sekä ympäristöön liittyvää hyötyä voidaan kuluttajille Vaatteet palveluna -mallin avulla tuottaa sekä toisaalta millaisia uhrauksia kuluttajat kokevat mallin valitsemisesta.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-12-30

Viittaaminen

Antikainen, M., Petänen, P., Kulju, M., Vehmas, K., Heikkilä, P., & Knuutila, H. (2022). Millaista kestävää arvoa voidaan luoda kuluttajille kiertotaloutta edistävällä Vaatteet palveluna -mallilla?. Kulutustutkimus.Nyt, 15(1-2), 30–58. https://doi.org/10.54333/kulutustutkimus.98493