Suomalaisen mediatutkimuksen historiaa 7: Mediavalistuksen vuosikymmenen lähtölaukaus

Kirjoittajat

  • Tarmo Malmberg

Abstrakti

Suomalaisen mediatutkimuksen historiaa -sarjassa esitellään tekijänsä uran tai alan kehityksen kannalta merkille pantavia töitä. Tarkoitus on samalla herättää kiinnostusta kotimaisen tutkimuksen historiaan, jonka kokonaisesitys on edelleen laatimatta. Yrjö Ahmavaara. Informaatio: tutkimus tiedotuksen logiikasta. Helsinki: Weilin + Göös, 1969.

Osasto
Suomalaisen mediatutkimuksen historiaa

Julkaistu

2020-12-17

Viittaaminen

Malmberg, T. (2020). Suomalaisen mediatutkimuksen historiaa 7: Mediavalistuksen vuosikymmenen lähtölaukaus. Media & viestintä, 43(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/100623