Näkökulmia tarinalliseen journalismiin

  • Lauri Haapanen

Abstrakti

Arvio teoksesta: Lassila-Merisalo, Maria (2020). Tarinallinen journalismi. Tampere: Vastapaino, 176 s.

Osasto
Kirja-arviot
Julkaistu
joulu 17, 2020
Viittaaminen
Haapanen, L. (2020). Näkökulmia tarinalliseen journalismiin. Media & Viestintä, 43(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/100628