Kehopositiivisuusaktivistien strategioita vihapuhetta vastaan

Huolenpitoa ja vastarepresentaatioita suomalaisessa Instagramissa

Kirjoittajat

Avainsanat:

Sosiaalinen media, Instagram, kehopositiivisuus, aktivismi, vihapuhe, vastapuhe

Abstrakti

Vihapuhe on sukupuolittunut ja intersektionaalinen ilmiö, joka kohdistuu erityi­sesti vähemmistöihin ja pyrkii näiden vaientamiseen ja ulossulkemiseen julkisesta keskustelusta. Tarkastelemme artikkelissamme Instagramissa toimivien suoma­laisten kehopositiivisuusaktivistien keinoja vastustaa vihapuhetta ja tuottaa vastapuhetta. Suhteutamme tunnistamiamme strategioita vallitsevaan vastapuhe­tutkimukseen ja tutkimukseen niin kehopositiivisuusaktivistien käyttämistä kuin feministisistä verkkotaktiikoista. Hyödynnämme etenkin bell hooksin vastaan­ puhumisen (talking back) käsitettä, joka korostaa syrjinnän – tässä vihapuheen – kohteeksi joutuvien ihmisten omaa toimijuutta. Haastattelututkimusta, sosiaalisen median analyysia ja kanssakulkijuustutkimusta hyödyntävän tutkimuksemme perusteella ehdotamme, että tarkastelemiemme aktivistien vastapuhestrategioiksi on tunnistettavissa vihapuheen julkinen haltuunotto, huolenpito turvallisesta sometilasta ja vastarepresentaation tuottaminen. Nämä strategiat ulottuvat paitsi vihapuheeseen myös syrjiviin normeihin, joiden ylläpitämiseen sosiaalisen median alustat osallistuvat.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-03-27

Viittaaminen

Kosonen, H., & Nousiainen, S. M. (2024). Kehopositiivisuusaktivistien strategioita vihapuhetta vastaan: Huolenpitoa ja vastarepresentaatioita suomalaisessa Instagramissa. Media & viestintä, 47(1), 23–46. https://doi.org/10.23983/mv.136894

Rahoittajat