Yksityisyys valvonnan verkoissa

Kirjoittajat

  • Esa Sirkkunen

Avainsanat:

verkkovalvonta, taloudellinen verkkovalvonta, verkkomainonta, yksityisyys, yksityisyyden suoja, verkkojulkisuus, Google, Facebook

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastelen yksityisyyden rakentumista verkkovalvonnan kontekstissa.  Tarkastelen kehitystä neljästä näkökulmasta: selvennän verkkovalvonnan käsitettä, erittelen taloudellisen verkkovalvonnan toimintatapoja ja niiden vaikutusta yksityisyyteen, tutkin verkon alustojen käyttöehtoja yksityisyyden kannalta sekä esittelen verkon käyttäjien yksityisyyskäsityksiä. Edellisten perusteella esitän johtopäätöksissä ehdotuksia mediatutkimuksen tehtäviksi verkkovalvonnan ja sen seurausten tutkimuksessa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2016-06-30

Viittaaminen

Sirkkunen, E. (2016). Yksityisyys valvonnan verkoissa. Media & Viestintä, 39(2). https://doi.org/10.23983/mv.61429