Ajan hallinta ja tiivistyminen journalismissa

Kirjoittajat

  • Esa Väliverronen

Avainsanat:

journalismi, media, aika, uutiset, ajan sosiologia

Abstrakti

Artikkelissa arvioidaan journalismin suhdetta aikaan kolmen ulottuvuuden kautta. Ensimmäisellä ulottuvuudella käydään läpi tutkimuksia, joissa on eritelty journalistisia esityksiä suhteessa menneeseen, nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Toinen ulottuvuus koskee journalismin sisäisiä aikarytmejä ja sitä, miten journalistisessa työprosessissa pyritään hallitsemaan aikaa sekä toimittajien kokemuksia aikapaineista. Kolmanneksi pohditaan journalismin ja mediainstituution suhdetta yhteiskunnan erilaisiin aikarytmeihin. Näitä kolmea ulottuvuutta on tarkasteltu yleensä erikseen, ja artikkelin tavoitteena on nivoa ne yhteen, jotta saisimme monipuolisemman kuvan journalismin suhteesta aikaan. Artikkeli tukeutuu Barbara Adamin jaotteluun ajan tavaroitumisesta, tiivistymisestä, hallinnasta ja kolonisoinnista modernissa ja myöhäismodernissa yhteiskunnassa. Artikkelin lopussa pohditaan kysymystä, onko journalismi menettämässä aiemman roolinsa yhteiskunnallisen elämän aikatauluttajana ja tahdistajana.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2013-12-01

Viittaaminen

Väliverronen, E. (2013). Ajan hallinta ja tiivistyminen journalismissa. Media & viestintä, 36(3-4). https://doi.org/10.23983/mv.62259