Viestinnällisten oikeuksien kriittinen pikkujättiläinen

Kirjoittajat

  • Aleksi Koski

Abstrakti

Arvio teoksesta: Horowitz, Minna; Nieminen, Hannu & työryhmä (2019). Viestintä kuuluu kaikille. Kansalaisten viestinnälliset oikeudet ja mahdollisuudet Suomessa. Helsinki: Gaudeamus, 216 s.

Osasto
Kirja-arviot

Julkaistu

2019-12-18

Viittaaminen

Koski, A. (2019). Viestinnällisten oikeuksien kriittinen pikkujättiläinen. Media & Viestintä, 42(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/88464