Tietosuojaseloste

Kirjoittajan antamia tietoja käytetään vain Virittäjän tarpeisiin eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.