Arkeologisia ja kielitieteellisiä näkökulmia eteläsaamelaiseen menneisyyteen

  • Minerva Piha
Avainsanat: arkeologia, eteläsaame, kielitiede, sanastohistoria, monitieteisyys

Abstrakti

Minerva Pihan suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen alaan kuuluva väitöskirja tarkastettiin Turun yliopistossa perjantaina 27. marraskuuta 2020. Vastaväittäjänä toimi dosentti Petri Kallio Helsingin yliopistosta ja kustoksena Sirkka Saarinen.

Minerva Piha: Eteläsaamelaiset rautakautisessa Pohjolassa. Kielitieteellis-arkeologinen näkökulma. Annales universitatis Turkuensis Sarja C, osa 498. Turku: Turun yliopisto. Artikkelimuotoisen väitöskirjan johdanto on luettavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8212-7.

Osasto
Lektiot
Julkaistu
maalis 16, 2021
Viittaaminen
Piha, M. (2021). Arkeologisia ja kielitieteellisiä näkökulmia eteläsaamelaiseen menneisyyteen. Virittäjä, 125(1). https://doi.org/10.23982/vir.100319