Suunvuoro

  • Hanna Lappalainen Virittäjän päätoimittaja
Avainsanat: Virittäjän juhlavuosi, toimitusneuvosto

Abstrakti

Tämän numeron ilmestyessä Suomessa eletään poikkeusaikoja. Jo vuoden vallalla olleessa koronapandemiassa on meneillään tiukempien rajoitusten kausi, niin sanottu sulkutila. Tämänhetkinen tilanne ei nostata juhlamieltä, mutta juhlaan on silti aihetta – onhan käsillä yhden Suomen vanhimpiin tieteellisiin aikakauslehtiin kuuluvan julkaisun 125. vuosikerta. Ulkoiset puitteet tuskin olivat kovin valoisat silloinkaan, kun Virittäjän ensimmäisiä numeroita toimitettiin: sortovuodet kolkuttelivat ovella, ja toimituksen työtä varjostivat lehden taloushuolet, kuten Kaisu Juusela valottaa historiikissaan (Sata vuotta Virittäjää, SKS 2006).

Juhlavuosi näkyy paitsi graafikko Markus Itkosen suunnittelemassa visuaalisessa ilmeessä myös lehden sisällössä ja muussa toiminnassa. Vuoden viimeinen numero (4/2021) tarjoaa läpileikkaavia katsauksia Virittäjän historiaan, ja jo sitä ennen julkaistaan viime vuonna järjestetyn kirjoituskilpailun satoa. Lämpimät onnittelut kilpailussa palkituille Jenni Fabritiukselle, Milla Juhoselle ja Silja-Maija Spetsille ja samalla kiitokset hanketoimittaja Yrjö Laurannolle kilpailun koordinoinnista sekä Helena Halmarille ja Vesa Jarvalle, jotka toimivat Laurannon ohella kilpailuraadin jäseninä!

Tämänhetkiseen tilanteeseen sopivasti Virittäjän juhlinta keskittyy vahvasti verkkoon. Suurimpiin ponnistuksiin kuuluu laajan verkkosivuston kokoaminen. Vuodenvaihteessa avautuvalla sivustolla on tarkoitus esitellä monipuolisesti ja raikkaasti lehden historiaa aina tähän päivään asti. Opiskelijoilla on sisällön tuottamisessa keskeinen rooli, mutta olemme kiitollisia myös Koneen Säätiölle ja Suomen tiedekustantajien liitolle, jotka ovat tukeneet tätä ja muita juhlavuoden projekteja apurahoilla.

Käsillä olevan numeron neljä artikkelia avaavat jokainen erilaisen näkökulman suomen kieleen ja sen tutkimukseen. Artikkelien esittelemien tutkimusten aineistoina on tekstejä aina Agricolan ajan suomesta viimeaikaisiin sosiaalisen median kommentteihin. Siinä missä Roni Hermon porilaisia murrepakinoita ja Heidi Nivan olla V-ssa -rakenteita (esim. olla menossa ~ menemässä) käsittelevissä tutkimuksissa vertaillaan eri-ikäisiä aineistoja ja pohditaan mahdollisia muutostendenssejä, Ildikó Vecsernyésin tutkimuksessa vertailtavana on kaksi erilaista puhuttelukulttuuria, kun hän tarkastelee Suomen ja Unkarin pääministereille osoitettuja Facebook-kommentteja. Hermon tutkimus ammentaa uutta näkökulmaa kulttuuriperinnön tutkimuksesta, Henri Satokankaan tietokirjojen termien selittämistä käsittelevässä artikkelissa puolestaan hyödynnetään niin terminologisen tutkimuksen antia kuin diskurssintutkimustakin, kun Satokangas etsii aineistostaan erilaisia retorisia toimintakuvioita. Artikkeleissa liikutaan monipuolisesti kielen eri tasoilla: Hermon huomio on pääosin fonologisissa ja morfologisissa piirteissä, Nivalla morfosyntaksissa ja semantiikassa, Satokankaalla syntaksissa ja Vecsernyésillä pragmatiikassa.

Virittäjän artikkelien laadun takeena on laaja joukko refereitä, jotka tekevät tärkeää asiantuntijatyötä. Ydinryhmän muodostaa lehden toimitusneuvosto, jonka jäsenet palvelevat tehtävässään pääsääntöisesti kuusi vuotta. Haluan kiittää tässä viime vuonna kautensa päättäneitä eli Maria Ahlholmia, Markku Haakanaa, Helena Halmaria, Suvi Honkasta, Lauri Karttusta, Leena Kolehmaista, Tommi Kurkea, Leena Niirasta, Jari Sivosta ja Paula Sjöblomia heidän arvokkaasta panoksestaan. Samalla toivotan tervetulleeksi toimitusneuvoston uudet jäsenet, jotka ovat Marja Etelämäki, Lari Kotilainen, Rea Peltola, Liisa Mustanoja, Heli Paulasto, Kaarina Pitkänen-Heikkilä, Pia Päiviö, Jouni Rostila, Minna Saarelma-Paukkala ja Sari Sulkunen. Uusi toimitusneuvosto pääsi ensi tehtävänään valitsemaan lehdelle uuden päätoimittajan: vuoden 2022 alusta Virittäjää luotsaa Laura Visapää, joka aloittaa rinnallani jo elokuun alussa. Lämpimät onnittelut tulevalle päätoimittajalle!

Hanna Lappalainen

P.S. Jäitkö kaipaamaan nelosnumeron lopussa olleen vuosisisällyksen loppuosaa? Painoteknisten ongelmien vuoksi paperilehdistä puuttuu neljä viimeistä sivua. Vuosisisällys on onneksi kokonaisuudessaan saatavilla verkossa.

Osasto
Suunvuoro
Julkaistu
maalis 17, 2021
Viittaaminen
Lappalainen, H. (2021). Suunvuoro. Virittäjä, 125(1). https://doi.org/10.23982/vir.103027