Suomen ete-vartaloisilla tilagrammeilla ilmaistaan muutakin kuin konkreettista sijaintia

  • Krista Teeri-Niknammoghadam Turun yliopisto
Avainsanat: adpositio, adverbi, kielioppi, metafora, polysemia, semantiikka, spatiaalinen, tilagrammi

Abstrakti

Krista Teeri-Niknammoghadamin suomen kielen alaan kuuluva väitöskirja tarkastettiin Turun yliopistossa perjantaina 28. toukokuuta 2021. Vastaväittäjänä toimi dosentti Minna Jaakola Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Tuomas Huumo.

Krista Teeri-Niknammoghadam: Edessä ja edellä. Suomen ete-vartaloisten tilagrammien merkitykset ja metaforisuus. Annales Universitatis Turkuensis B537. Turku: Turun yliopisto 2021. Väitöskirja on luettavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8437-4.

Osasto
Lektiot
Julkaistu
loka 13, 2021
Viittaaminen
Teeri-Niknammoghadam, K. (2021). Suomen <i>ete</i>-vartaloisilla tilagrammeilla ilmaistaan muutakin kuin konkreettista sijaintia . Virittäjä, 125(3). https://doi.org/10.23982/vir.109292