Nimistöntutkija aikamatkalla

Avainsanat: nimistöntutkimus, henkilönnimet, esikristilliset nimet

Abstrakti

Arvioitu teos

Jaakko Raunamaa: Finnic anthroponymy in the Middle Ages. Perspectives on pre- Christian and early Christian personal names. Helsinki: University of Helsinki. Johdanto 94 s. ja viisi artikkelia 188 s. isbn 978-951-51-7653-0. Johdanto-osa saatavilla verkossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7654-7.

Viittaaminen
Leino, U. (2022). Nimistöntutkija aikamatkalla. Virittäjä, 126(2). https://doi.org/10.23982/vir.117850