Suomea kehollisesti luokassa ja asiointitilanteissa

Aikuiset luku- ja kirjoitustaitoon tukea tarvitsevat maahanmuuttajat suomea käyttämässä ja oppimassa

Avainsanat: multimodaalinen keskustelunanalyysi, kehollisuus, vuorovaikutuskompetenssin kehittyminen, suomi toisena kielenä, aikuiset luku- ja kirjoitustaitoon tukea tarvitsevat suomenopiskelijat

Abstrakti

Laura Eilolan suomen kielen alaan kuuluva väitöskirja tarkastettiin Tampereen yliopistossa lauantaina 1. huhtikuuta 2023. Vastaväittäjänä toimi dosentti, yliopistonlehtori Lari Kotilainen Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Niina Lilja.

Laura Eilola: Aikuisten luku- ja kirjoitustaitoon tukea tarvitsevien suomenopisklijoiden vuorovaikutuskompetenssi ja sen kehittyminen luokkahuoneen ja arjen vuorovaikutustilanteissa. Tampere: Tampereen yliopisto.

Kirja on luettavissa osoitteessa https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2808-5.

 

Osasto
Lektiot
Julkaistu
joulu 21, 2023
Viittaaminen
Eilola, L. (2023). Suomea kehollisesti luokassa ja asiointitilanteissa: Aikuiset luku- ja kirjoitustaitoon tukea tarvitsevat maahanmuuttajat suomea käyttämässä ja oppimassa. Virittäjä, 127(4). https://doi.org/10.23982/vir.129301