Murteen ja murteentutkimuksen olemuksen jäljillä

  • Lotta Aarikka
Avainsanat: murteentutkimus, tutkimushistoria, kieli-ideologiat, sosiolingvistiikka

Abstrakti

Lotta Aarikan suomen kielen alaan kuuluva väitöskirja tarkastettiin Turun yliopistossa perjantaina 9. kesäkuuta 2023. Vastaväittäjänä toimi suomen kielen dosentti, yleisen kielitieteen emeritusprofessori Fred Karlsson Helsingin yliopistosta ja kustoksena suomen kielen dosentti, yliopistonlehtori Tommi Kurki.

Lotta Aarikka: Murre ja sen tutkimus. Näkökulmia fennistisen murteentutkimuksen historiaan ja kieli-ideologioihin 1871–2017. Annales Universitatis Turkuensis. Sarja B. Osa 626. Humaniora. Turku: Turun yliopisto 2023. Kirja on luettavissa osoitteessa https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9301-7

Viittaaminen
Aarikka, L. (2024). Murteen ja murteentutkimuksen olemuksen jäljillä. Virittäjä, 128(2). https://doi.org/10.23982/vir.136378