Kuinka monta nollaa on nollassa?

  • Mikael Varjo Turun yliopisto
Avainsanat: nollasubjekti, pronominin poisjättö, ilmisubjektittomuus

Abstrakti

Arvitoitu teos:

Gréte Dalmi, Egor Tsedryk & Piotr Cegłowski (toim.): Null subjects in Slavic and Finno-Ugric. Licensing, structure and typology. Berlin: De Gruyter Mouton 2022. 379 s. isbn 97815015 20228.

Viittaaminen
Varjo, M. (2024). Kuinka monta nollaa on nollassa?. Virittäjä, 128(2), 298–303. https://doi.org/10.23982/vir.137729