Ikkunoita aikuisten S2-lukutaito-opiskelijoiden kielenoppimiseen

  • Lari Kotilainen
Avainsanat: keskustelunanalyysi, multimodaalisuus, suomi toisena kielenä, S2-lukutaito-opiskelijat

Abstrakti

Arvioitu teos:

Laura Eilola: Aikuisten luku- ja kirjoitustaitoon tukea tarvitsevien suomenopiskelijoiden vuorovaikutuskompetenssi ja sen kehittyminen luokkahuoneen ja arjen vuorovaikutustilanteissa. Tampereen yliopiston väitoskirjat 762. Tampere: Tampereen yliopisto 2023. 177 s + liitteet + 4 artikkelia. isbn 978-952-03-2807-8.

Johdanto-osa on saatavilla verkossa osoitteessa https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2808-5.

 

Viittaaminen
Kotilainen, L. (2024). Ikkunoita aikuisten S2-lukutaito-opiskelijoiden kielenoppimiseen. Virittäjä, 128(2), 279–282. https://doi.org/10.23982/vir.137801