Syväluotaus fennistiseen murteentutkimukseen

  • Fred Karlsson Helsingin yliopisto
Avainsanat: murteentutkimus, dialektologia, fennistiikka, fennistiikan historia

Abstrakti

Arvioitu teos:

Lotta Aarikka: Murre ja sen tutkimus. Näkökulmia fennistisen murteentutkimuksen historiaan ja kieli-ideologioihin 1871–2017. Turun yliopiston julkaisuja. Annales Universitatis Turkuensis B 626. Turku: Turun yliopisto 2023. 476 sivua + 31 sivua liitteitä. isbn 978-951-29-9300-0. Saatavilla verkossa osoitteessa https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9301-7.

Osasto
Kirjallisuutta
Julkaistu
maalis 14, 2024
Viittaaminen
Karlsson, F. (2024). Syväluotaus fennistiseen murteentutkimukseen. Virittäjä, 128(1), 138–147. https://doi.org/10.23982/vir.137809