Jäämistä ja pysymistä ilmaisevien verbien työnjakoa ja merkitysrakenteita

  • Rea Peltola
Avainsanat: jääminen, kognitiivinen kielitiede, voimadynamiikka, konstruktiokielioppi, tilasuhteet, aspekti, modaalisuus, suomi, ranska, verbisemantiikka

Abstrakti

Arvioitu teos:

Gaïdig Dubois: La nature du rester en finnois et en français. Helsinki: Helsingin yliopisto 2023. 362 s. isbn 978-951-51-8854-0. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-8854-0.

Viittaaminen
Peltola, R. (2024). <i>Jäämistä</i> ja <i>pysymistä</i> ilmaisevien verbien työnjakoa ja merkitysrakenteita. Virittäjä, 128(2), 283–287. https://doi.org/10.23982/vir.143586