Samojedikielten tuntemattomista kontaktikielistä

Avainsanat: nganasani, samojedikielet, substraatti, etymologia

Abstrakti

Kaisla Kaheisen suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen alaan kuuluva väitöskirja tarkastettiin Helsingin yliopistossa perjantaina 15. joulukuuta 2023. Vastaväittäjänä toimi saamen kielen professori Ante Aikio Oulun ylipistosta ja kustoksena vanhempi yliopistonlehtori Ekaterina Gruzdeva.

Kaisla Kaheinen: Etymologia ex silentio. Nganasanin äännehistoria ja kielikontaktit. Dissertationes Universitatis Helsingiensis 111. Helsinki: Helsingin yliopisto 2023. Kirja on luettavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-9567-8

Viittaaminen
Kaheinen, K. (2024). Samojedikielten tuntemattomista kontaktikielistä. Virittäjä, 128(2). https://doi.org/10.23982/vir.143690