Monikielinen koulu kaikille tutuksi

  • Anne Tiermas Helsingin yliopisto
Avainsanat: kielenoppiminen, monikielinen koulu, kielititietoisuus

Abstrakti

Arvioitu teos:

Maria Ahlholm, Irina Piippo & Päivi Portaankorva- Koivisto (toim.): Vasta- saapuneet luokkahuoneissa. Ikkunoita valmistavaan opetukseen ja monikieliseen kouluun. Tampere: Vastapaino 2023. 376 s. isbn 9789523970168

Viittaaminen
Tiermas, A. (2024). Monikielinen koulu kaikille tutuksi. Virittäjä, 128(2), 293–298. https://doi.org/10.23982/vir.144591