Ven. majmist '(Inkerin) suomalainen' < suom. majamies

  • Valentin Kiparsky
Avainsanat: etnonyymit, Inkeri, lainasanat (ks. myös kielikontaktit, sanastontutkimus), sanahistoria, venäjä

Abstrakti

Russ. majmist 'Ingermanländer, finnischer Bauer' < finn. majamies (saksa)

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
tammi 1, 1947
Viittaaminen
Kiparsky, V. (1947). Ven. majmist ’(Inkerin) suomalainen’ < suom. majamies. Virittäjä, 51, 357. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/31895